بالاباش: راه حل مناسب رشد کسب و کارتان

ساخت صفحه اختصاصی (رایگان)

در بالاباش برای شما صفحه اختصاصی به صورت رایگان ایجاد می شود که داخل این صفحه اطلاعات تماس، ویدیو، نمونه کارها و محصولات شما می تواند قرار گیرد.

انتخاب جایگاه نمایش

بعد از ساخت صفحه اختصاصی کسب و کارتان به انتخاب خودتان در یکی از سه بخش سایت ( بخش اول، دوم و سوم ) اضافه می شوید.

تبلیغات و سئو (رایگان)

بعد از اضافه شدن در هر کدام از بخش ها به صورت همزمان در 400 سایت (مجموع سایت های بالاباش) دیده می شوید و همچنین توسط بالاباش در نتایج گوگل دیده می شوید.

رزرو جایگاه در بالاباش

ساخت صفحه اختصاصی و تبلیغات شما در 400 سایت و همچنین سئو شما کاملا رایگان انجام می شود.

 • نمایش در بخش اول
 • ماهانه299 هزار تومان
 • 80 درصد نمایش بیشتر از کل نمایش روزانه
 • نمایش 2 ویدیو در صفحه شما
 • اضافه کردن رسانه های اجتماعی و اطلاعات تماس شما
 • نمایش در بخش دوم
 • ماهانه199 هزار تومان
 • 60 درصد نمایش بیشتراز کل نمایش روزانه
 • نمایش 1 ویدیو در صفحه شما
 • اضافه کردن رسانه های اجتماعی و اطلاعات تماس شما
 • نمایش در بخش سوم
 • ماهانه149 هزار تومان
 • 50 درصد نمایش بیشتراز کل نمایش روزانه
 • عدم نمایش ویدیو
 • اضافه کردن رسانه های اجتماعی و اطلاعات تماس شما

آخرین کسب و کارهای اضافه شده در بالاباش

همه کسب و کارها می توانند با بالاباش کار کنند و مشتری بدست بیاورند.